เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอนุชิต อนุศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตรวจสภาพและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 78 ปี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


dusida

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ