จ้างเหมาทาสีอาคารเรียน แผนกช่างอิเล็กและแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคาร

ติชม

สร้างโดย :


procurement

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ