จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องต่างๆ ประจำแผนกวิาการจัดการโลจิสติกส์

ติชม

สร้างโดย :


procurement

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ