โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center 63) ศูนย์ถาวร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 กันยายน 2563 (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า)

ติชม

สร้างโดย :


SP_Chontech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ