ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อาทิ พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด ฯลฯ

บริการ ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นซีดี ฯลฯ

บริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร

และบริการซ่อมอื่นๆ อีกมากมาย

                       ให้บริการ ตามวัน และเวลาราชการ บริการประชาชน  

สถิติเยี่ยมชม

77915