โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center 63) ศูนย์ถาวรวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โครงการอบรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 กันยายน 2563

ติชม

สร้างโดย :


SP_Chontech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ