คณะกรรมการ อวท. นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ campus challenge 2020 จุดประกายไอเดียที่ใช่ โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ติชม

สร้างโดย :


AFTChontech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ