เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยจำกัด มอบเครื่องยนต์ให้กับแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีจำนวน 11 เครื่อง ด้วยความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส มี คุณวชิรพงศ์ จินานันท์ General Manager, Power Train คุณธนาวุฒิ ธีรกิติกร General Manager, Employee Relation & Union Managementมาเป็นตัวแทนมอบ โดยมีนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกช่างยนต์และได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนท่านสจ.ลลิตา สิงห์โตทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนายจักรพงศ์ ประภากรสกุล

ติชม

สร้างโดย :


AutoM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล