แผนกวิชาช่างยนต์ 
038-485202 ต่อ 147,146

กิจกรรม

 ยินดีต้อนรับสู่แผนกวิชาช่างยนต์ Welcome to the Department of Auto Mechanics  

สถิติเยี่ยมชม

43234

ประกาศ

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการพิจารณารับทุนศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2565 

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์   นักการภารโรง   ครูพิเศษสอน 

  หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี(ปรับปรุง) 

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชุดปฏิบัติการตรวจสอบชิ้นงานด้วย AI Deep Learningด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 22/11/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   -  เอกสารประกวดราคา  

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 16/11/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   -  เอกสารประกวดราคา  

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียระไนราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 15/11/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   -  เอกสารประกวดราคา  

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสถานีทดสอบประสิทธิภาพและวัดกำลังไฟฟ้าแบบเรียลไทม์พร้อมโปรแกรมแสดงผลของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 11/11/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   -  เอกสารประกวดราคา  

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 11/11/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   -  เอกสารประกวดราคา 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 08/11/2565  

         ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี    -  เอกสารประกวดราคา