การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปี 2565 และแสดงความยินดีกับ นายอภิภช จันทร์ศรี ในชนะการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ

ติชม

สร้างโดย :


AutoM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล