ยินดีตอนรับสู่ KM ครูอรรณพ ใจเอื้อ แผนกวิชาช่างยนต์ ( AUTO MECHANICS )

นายอรรณพ ใจเอื้อ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

3498

ข้อมูลส่วนบุคคล

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี