วันที่ 3 มีนาคม 2565 ร้อยโท ชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์ เข้าเยี่ยมชมแผนกเมคคาทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อสำรวจสถานที่ ในการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ฯ

ติชม

สร้างโดย :


aiiot

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์