อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือครู สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


NUI

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์