ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมทดสอบสมรรถนะสำหรับอาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม

สร้างโดย :


NUI

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์