เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

ติชม

สร้างโดย :


NUI

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เมคคาทรอนิกส์