โครงการอบรมการทาสีอาคาร โดยแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ร่วมกับ บริษัท กัปตัน โค๊ตติ้ง จำกัด ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหารอาคารเก่า

ติชม

สร้างโดย :


NP

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การก่อสร้าง