เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล งานวิทยบริการและห้องสมุด ได้มีการจัดประชุม เพื่อดำเนินการตามโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2565

ติชม

สร้างโดย :


CTC-AL

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ