วันที่ 17 มกราคม 2566 นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม 'อ่านได้ บันทึกโดน' ในโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

ติชม

สร้างโดย :


CTC-AL

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ