โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 108 อาชีพ (ซ่อมมุ้งลวด)

ติชม

สร้างโดย :


Industrial

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคอุตสาหกรรม