ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ประกาศแผนกฯ

>> ตรวจสอบวันเวลาลงทะเบียนและตรวจสภาพ ภาคเรียนที่ 2/2563 

http://ctc.chontech.ac.th/?usid=10000001&language=Th

>> วิชาควบคุมอัตโนมัติ ติดต่อ อ.สมชาย เพื่อสอบให้ครบภายในวันพฤหัส19 พย.63 นี้

 

 

 

งานปกครอง

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

web น่าสนใจ

งานพัสดุ

งานหลักสูตร

งานทะเบียน

สถิติเยี่ยมชม

26465