ตารางสอน

วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

วิชา การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

วิชา ฝึกงาน

วิชา เครื่องมือเครื่องจักรกลมือและเครื่องจักรงานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ

งานวิจัยในชั้นเรียน

เครื่องวัดอุตสาหกรรมและการควบคุมเบื้องต้น

活动

统计数据浏览

2484