ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ครูนภัสชญา คงการุณ

นางสาวนภัสชญา คงการุณ

ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี