งานความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
Chonburi Technical College
Memorandum of Understanding
(MOU)
 
โทรศัพท์ 038-485202-3 ต่อ 136
โทรสาร 038-485205
E-mail : saraban@chontech.ac.th

เพื่อนสมาชิก