นางสาวพันธุ์ทิพา วิเชียรชัยยะ

            แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เพื่อนสมาชิก