นายเมฆี ลาสุเร

ครูผู้ช่วย แผนกสามัญสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เพื่อนสมาชิก