🎉ยินดีต้อนรับสู่ KM ครูกฤษฎา กาวีละเต็ม⚙️แผนกวิชาช่างกลโรงงาน⚙️

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

4940

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี