การประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพครูและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

4-5 เมษายน 2565 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพครูและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
(วินัย วิชาการ คุณภาพและมาตรฐาน  ความร่วมมือและสถานประกอบการชั้นนำ) 

文章图片

评论


给此文章投票

创建者


ratreesrimuang

状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ