การประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพครูและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

4-5 เมษายน 2565 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำการพัฒนาคุณภาพครูและการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
(วินัย วิชาการ คุณภาพและมาตรฐาน  ความร่วมมือและสถานประกอบการชั้นนำ) 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


ratreesrimuang

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ