เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากโรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนบ้านเขาคันทรง

วันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ได้นำคณครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

文章图片

评论


给此文章投票

创建者


IAICenter

状态 : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์