เยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากโรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนบ้านเขาคันทรง

วันที่ 25 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ได้นำคณครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


IAICenter

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์