จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยภาษา Sequebtial Function Chart (SFC) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายนพดล พงศ์พัชรา ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยภาษา Sequebtial Function Chart (SFC) เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ให้กับ นักศึกษา แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ณ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

评论


给此文章投票

创建者


CTC-Chontech

状态 : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ