โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะ กับชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินการอบรมซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบหมายให้นายอัฐษนันท์ ลัทธิรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ทักษะ กับชุมชนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินการอบรมซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)​ ศูนย์ถาวร (ภารกิจฝึกอบรมอาชีพ) ประจำปีงบประมาน 2566 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


CTC-Chontech

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ