โครงการคนมันส์โดรน (Drone) ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมตามโครงการ คนมันส์โดรน (Drone) โดยมีคณะวิทยากรจาก บริษัท แฟนทอม (ประเทศไทย จากัด) ให้การบรรยายในหัวข้อ กฎหมายเกี่ยวข้องกับโดรน ประเภทของโดรน การใช้งานโดรนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ฝึกบังคับโดรน Simulator รวมไปถึงการแข่งขันบังคับโดรนผ่านโปรแกรม ณ อาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Tukta3J

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์