นายภคพล  ปิ่นแก้ว 
ครูแผนกเมคคาทรอนิกส์
ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ครูแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
 

活动

ข่าวประกาศจากครู

กำหนดวันสอบ เทคนิคคอมพืวเตอร์ ในวันที่.....................................
กำหนดส่งงานวิชา.........................................

ประวัติเกี่ยวกับครู

สืบค้นข้อมูล

ช่องทีวีของไทย

หนังสือพิมพ์

กฎหมายสำคัญ

เวปที่หน้าสนใจ

统计数据浏览

6169