แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 038-485-202 ต่อ 154

เพื่อนสมาชิก