แผนกวิชาช่างเทคนิคควบคุม
และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

FB: CHontech Rail-TEM

 

เพื่อนสมาชิก