นายคเณศ  เชี่ยวชาญ
ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับครู

2110-2002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเขียนแบบ

活动

ข่าวสารจากครูเณศ

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

สืบค้นข้อมูล

ช่องทีวีของไทย

หนังสือพิมพ์

统计数据浏览

7112