นายคเณศ  เชี่ยวชาญ
ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

เพื่อนสมาชิก