ยินดีต้อนรับสู่บ้านแสนดี

วิทยา แสนคำ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

test

สืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับฉัน

สถิติเยี่ยมชม

14175

บทความล่าสุด

เกร็ดจากงานสื่อ.....ทำอย่างไรให้งานง่ายขึ้น
สร้างโดย : ATKUT
เปิดตัว THINKS TANK
สร้างโดย : ATKUT
เข้าร่วมการแข่งขัน 2nd EGAT&EVAT Motorcycle Conversion contest
สร้างโดย : Piyachai
เรียนเชิญคณะครู นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการเขียนรายงานการวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2566
สร้างโดย : research62
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Krunate
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สอบปลายภาควิชาเขียนแบบเทคนิค การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย(โปรแกรม AutoCAD)
สร้างโดย : Krunate
การสอบมาตรฐานแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
สร้างโดย : Krunate
เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
สร้างโดย : AutoM
วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ครบรอบ 84 ปี
สร้างโดย : account62
อบรมพัฒนาตนเองด้านการตั้งค่าเครือข่ายตามมาตรฐานเครือข่าย Cisco CCNA ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างโดย : Tukta3J