ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Knowledge Management : KM  คุณครูมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ครูมนัญญ์ชยา ชูวงศ์เลิศ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี