ประกาศ

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หยุดปีใหม่  28-30 ธันวาคม 2563 

จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 ชดเชย เสาร์ 23 มกราคม 2564 

อังคาร 29 ธันวาคม 2563 ชดเชย เสาร์ 30 มกราคม 2564 

พุธ 30 ธันวาคม 2563 ชดเชย เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 

สายงานแรงงาน

StatisticCounter

15477