ยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายมานพ  นิยุตรานนท์ 

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ตารางสอนครู

ตารางครูที่ปรีกษา

Web ที่น่าสนใจ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

10764

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ  

 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาตกค้างพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการเช่าชุดแสดงการเรียนรู้ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ แขนกลอุตสาหกรรมแบบ 6 แกน (Collaborative Robot 6 Axis) และ 3D Vision จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,033,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ลงประกาศ 5/8/65 

         -  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาเช่างานเช่าชุดแสดงการเรียนรู้ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ แขนกลอุตสาหกรรมแบบ 6 แกน (Collaborative Robot 6 Axis) และ 3D Vision จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

         -  เอกสารประกวดราคาเช่าชุดแสดงการเรียนรู้ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ แขนกลอุตสาหกรรมแบบ 6 แกน (Collaborative Robot 6 Axis) และ 3D Vision จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)