นายปิยะ  ศรีอุดร

วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

สถิติเยี่ยมชม

9798

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี