ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM ครูสาธิต วรรณสุทธิ์

นายสาธิต  วรรณสุทธิ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

3519

กิจกรรม

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี