ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM ครูสาธิต วรรณสุทธิ์

นายสาธิต  วรรณสุทธิ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

KMe : ออกแบบและรับผิดชอบโดยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี © 2020 ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี