แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
207 ม.3 ต.หนองชาก 
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 038-485202 ต่อ 153
โทรสาร. 038-458205

ติดต่อเรา : @ Powerchontech

 

กิจกรรม