❀  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM ครูปาริชาต จันทร์ประเสริฐ  ❀

นางสาวปาริชาต   จันทร์ประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

กิจกรรม