ประกาศ

พิธิเปิดงาน ONE-EV (Open Network of Eduvation for Electric Vehicle) ภายใต้การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพยานยนต์ไไฟ้า ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี