งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

活动

ประกาศข่าวงานแนะแนว

ประกาศ!!!!!!!!  
นักเรียนที่ยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุกคน กำลังจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ค่ะ