งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยินดีต้อนรับ

   

     
   

งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
TEL. 038-485202 ต่อ 134

Activity

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล

ประกาศ วัดผลและประเมินผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565yes

ประกาศ รับโอนผลการเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565yes

อบรมเชิงปฏิบัติการใช่งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดาวน์โหลดyes

 ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0, มส. ได้ที่เมนูดาวน์โหลดenlightened

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565yes

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่(ยื่นด้วยตัวเอง) ปีการศึกษา 2565yes

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่(ยื่นออนไลน์) ปีการศึกษา 2565yes

 

 

 

 

StatisticCounter

59753