งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยินดีต้อนรับ
         

งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
TEL. 038-485202 ต่อ 134

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล

 ครูผู้สอนสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการเรียน กรณีรายวิชานักเรียนขอเปิดเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ที่เมนูดาวน์โหลดค่ะ
 ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0, มส. ได้ที่เมนูดาวน์โหลด

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

9549