งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ยินดีต้อนรับ
         

งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
TEL. 038-485202 ต่อ 134

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล


 ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ 0, มส. ได้ที่เมนูดาวน์โหลด
 ประกาศเทียบรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

 

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

19327